Maak smart maintenance onderdeel van aanbesteding

World Class Maintenance werkte vorig jaar mee aan de motie van D66-kamerlid Rutger Schonis naar aanleiding van de jaarbegroting van Rijkswaterstaat. Schonis vroeg de kamer in het infrastructurele aanbestedingsbeleid rekening te houden met duurzame innovatieve technieken. Henk Akkermans stelt tijdens iMaintain Techport voor om de motie uit te breiden naar alle asset owners.

Net als veel kapitaalgoederen in Nederland kent Rijkswaterstaat een verouderend areaal aan wegen, bruggen, sluizen enzovoorts. Als al die kritische assets in één keer moeten worden gereviseerd, zou het land zelfs vast kunnen lopen. Directeur van World Class Maintenance (WCM) Henk Akkermans werkte dan ook graag mee aan de motie van D66 kamerlid Rutger Schonis om smart maintenance mee te laten wegen in het aanbestedingsbeleid van Rijkswaterstaat.

Curve afvlakken

Akkermans: ‘De berg aan revitalisatie of vervanging van infrastructurele assets is enorm. Het is fysiek niet mogelijk alles tegelijkertijd uit te voeren omdat er simpelweg een tekort zou zijn aan mensen en materialen. Door condition monitoring in te zetten, is de technische levensduur van deze assets met tien tot soms wel vijftien jaar te verlengen. Gebruik van dataverzameling via sensoren en slimme inspectietechnieken en kunstmatige intelligentie om de data te beoordelen, ondersteunt de risicobeoordeling. Daarmee vlak je de curve af van werkzaamheden en krijgt Rijkswaterstaat meer tijd om ze gefaseerd en gecontroleerd uit te voeren.

Dat zou volgens onze berekeningen in het begin iets meer geld kosten, maar over het geheel zelfs tot twee procent van de lokale bouwkosten besparen. Belangrijker nog is dat het land niet vastloopt: kosten die mogelijk nog veel meer kunnen oplopen dan alleen de bouwkosten.’

Schaduwparlement

Akkermans is vrijdag 9 oktober een van de schaduwparlementsleden van onderhoud. De motie die hij hier wil inbrengen borduurt voort op de motie Schonis. ‘Waarom eisen we niet bij alle aanbestedingen de inzet van smart maintenance technieken’, zegt Akkermans. ‘Ook de industrie of bijvoorbeeld de gebouwde omgeving heeft te maken met ouder wordende installaties. Zij zouden dan ook aan hun contractors moeten vragen om smart maintenance in te zetten zodat de installaties veiliger en productiever worden. Het zou ook de regel- en inspectiedruk verlagen terwijl bedrijven op den duur misschien ook wel minder grote stops hoeven uit te voeren. Iets wat in het huidige Covid-tijdperk goed zou uitkomen. Het mooie is dat deze aanvullende eis alleen maar geld oplevert. Het lijkt me dan ook een no brainer om de motie aan te nemen. Maar dat mogen de mensen morgen zelf bepalen.’

Wie mee wil kijken bij de uitzending van iMaintain Techport: Het schaduwparlement van onderhoud, kan zich nog hier inschrijven.

Motie van het lid schonis c.s.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met duurzame innovatieve technieken zoals smart maintenance bij de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken kosten kunnen worden bespaard en de planning kan worden verbeterd;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze duurzame innovatieve technieken standaard en geharmoniseerd in het infrastructurele aanbestedingsbeleid van de rijksoverheid kan worden uitgevraagd;

verzoekt de regering tevens, de resultaten van dat onderzoek met de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling in 2019 te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen:
Author