Offshore windsector en industrie koppelen vraag en aanbod

De Wind Meets Industry coalitie lanceert een actieagenda die de elektrificatie van de industrie en verdere uitrol van wind op zee kan versnellen. De samenwerking tussen VEMW, NWEA, Energie-Nederland en Topsector Energie & Industrie koppelt de opgaven van zowel de industrie als de windsector.

VEMW is positief over de focus van de overheid op vraagstimulering via onder meer de verbrede SDE++. De focus stimuleert verduurzaming van de industrie maakt tegelijkertijd de verdere groei van duurzaam aanbod mogelijk. De opties voor het ontwikkelen van nieuwe Nederlandse duurzame bronnen zijn beperkt. Daarom is de verdere uitrol van windparken belangrijk voor een succesvolle energietransitie.

De industrie is een grote potentiële afnemer van nieuwe, duurzame windenergie. Zeker wanneer zij succesvol kan elektrificeren. Met andere woorden: de industrietransitie en energietransitie gaan hand in hand. Daarvoor moet de verdere ontwikkeling van duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar aanbod wel gelijke trend houden met de afzetmogelijkheden in de industrie. De Wind Meets Industry coalitie wil vraag en aanbod bij elkaar brengen door samen te werken vanuit gedeelde, transparante kennis en expertise.

Randvoorwaarden ontbreken

De Wind Meets Industry coalitie lanceerde een actieagenda die een aantal acties bevat om de succesvolle elektrificatie van de industrie en verdere uitrol van wind op zee mogelijk te maken. Elektrificatie in de industrie is namelijk niet mogelijk zonder het creëren van een aantal cruciale randvoorwaarden. De elektriciteitsinfrastructuur moet tijdig beschikbaar zijn en de SDE++ moet de onrendabele top van elektrificatie-opties adresseren.

Verder spelen er nog een aantal andere belemmeringen, zoals de hoogte van de elektriciteitsprijs en oplopende netwerkkosten. Daarnaast is er een behoefte aan toenemende flexibiliteit, ook aan de vraagzijde. De coalitie wil dat er meer kennisuitwisseling plaatsvindt ten aanzien van flexibiliteit en vraagt om een stimulerend beleidskader. De coalitie wil daarom samen met de overheid en de netbeheerders deze actieagenda gaan uitvoeren. Er is regie nodig om de benodigde infrastructuur tijdig te realiseren en een stabiel wettelijk kader te creëren dat investeringszekerheid voor bedrijven in Nederland op de lange termijn faciliteert.

Morgen om tafel

Voorzitter van VEMW Gertjan Lankhorst: ‘De industrie heeft in de toekomst veel groene stroom nodig. Niet alleen om te elektrificeren, maar ook voor CCUS en groene waterstof. De uitdaging is om deze vraag naar elektronen op een slimme manier te matchen met het aanbod aan windenergie. Dat kan alleen door als sectoren snel met elkaar om aan tafel te zitten. We hebben daarbij ook de netbeheerders en de overheid nodig.’

Over de toekomstige  samenwerking zei Lankhorst: ‘Tijdens het Klimaatakkoord hebben we elkaar al beter leren kennen en nieuwe coalities zijn al ontstaan. De regionale koploperprogramma’s in verschillende industriële clusters zijn nu klaar met hun cluster energiestrategieën. Wij willen dus morgen met de netbeheerders en de overheden aan tafel om te werken aan een succesvolle implementatie van de gezamenlijke verduurzamingsplannen.’

Delen:
Author