Meer aandacht nodig voor veiligheid na stoppen energiewinning

Mijnbouwondernemingen in Nederland moeten meer aandacht besteden aan veiligheid na het sluiten van een winningslocatie. Dat stelt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in haar jaarverslag van 2019.

Energiewinning gaat met risico’s gepaard: tijdens de winning, maar ook na afloop van de winning. Tijdens de energiewinning nemen ondernemingen de eisen die aan hen worden gesteld serieus. Ze besteden veel energie aan de veiligheid en de bescherming van het milieu. Volgens SodM blijkt die aandacht in de nazorgfase echter niet altijd voldoende.

In Limburg beweegt bijvoorbeeld de bodem nog steeds plaatselijk door steenkoolwinning uit het verleden. En in Groningen blijven aardbevingen ook voorkomen na het stoppen van de gaswinning. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de stabiliteit van afgesloten zoutcavernes in de diepe ondergrond in de verre toekomst niet vanzelfsprekend is.

In 2019 vroeg SodM meer aandacht voor de lange termijn-nazorg van gasvelden, zoutcavernes en de steenkolenwinning. In 2020 gaat SodM daarmee door. Het is nu belangrijk, omdat nieuwere, duurzamere energiebronnen zoals geothermie en windenergie op zee een flinke vlucht nemen. De veiligheid voor de mens en de bescherming van het milieu moeten ook in de nazorgfase in deze nieuwe sectoren voldoende zijn geborgd.

Delen:
Author