Schoonmaak Londonhaven levert veel zwerfkorrels en grof afval op

Bij een schoonmaakactie in de Londonhaven in Rotterdam troffen Hebo en chemiebedrijf Ducor afgelopen week niet alleen een grote variatie aan rondzwervende plastic korrels aan. Ze haalden ook meer dan vier maal zoveel grof afval van de oevers. Het afvalprobleem in de Rotterdamse haven lijkt dus groter en breder dan op het eerste oog leek. 

Hebo Maritiemservice voerde de schoonmaakactie uit samen met een team van Ducor Petrochemicals, in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam. De actie is een vervolg op de maatregelen die eerder zijn genomen. Als proactief antwoord op acties van de Plastic Soup Foundation, die het probleem van zwerfkorrels in de Rotterdamse haven vorig jaar aanhangig maakte. In eerste instantie werd Ducor als boosdoener aangewezen.

Grote variatie

Het chemiebedrijf ging echter niet in verweer, maar stak hand in eigen boezem. Naar aanleiding van de ophef heeft Ducor wel actie ondernomen. Zo heeft het bedrijf de afgelopen maanden op haar eigen terrein verdere maatregelen getroffen om te voorkomen dat plastic korrels in het milieu terechtkomen. Ducor had al geruime tijd daarvoor een plan van aanpak opgesteld en maatregelen getroffen.

Ducor ging ook op onderzoek uit.  Daarbij kwam ze tot de conclusie dat er veel meer plastic korrels in de havens liggen. En ook een grote variatie, die niet alleen van Ducor afkomstig kan zijn.

Zeventien big bags grof afval

Verder roept het bedrijf op tot gezamenlijke actie om de historische uitstoot van korrels aan te pakken. Want de oevers in de havens liggen er vol mee. Zie ook een recent interview met directeur Ann Geens.

Om het goede voorbeeld te geven begonnen Havenbedrijf Rotterdam, Ducor en Hebo een proef  met de schoonmaak van de Londonhaven, op steenworp afstand van het chemiebedrijf. Bij de schoonmaakactie maakte Hebo gebruik van twee speciale afzuigunits op een van haar schepen. Deze afzuigunits hebben tussen de stenen op de oevers van de Londonhaven aangespoelde plastic korrels opgezogen. Daarnaast werkte een team van Ducor op de oevers van de Londonhaven aan de handmatige verwijdering van het aangespoelde grof afval.

Het resultaat is dat het grootste gedeelte van het afval is opgeruimd. In totaal verzamelden de initiatiefnemers zeventien big bags met grof afval en vier big bags met plastic korrels. De opgezogen plastic korrels zijn van meerdere soorten plastic gemaakt, waaronder PP, PE, gekleurde PE korrels, PMA en PVC. Op verschillende plaatsen zijn monsters van de plastic korrels genomen voor een verdere analyse in opdracht van Ducor.

Evalueren

Hebo en Ducor troffen dus ook veel grof afval aan. Denk aan touw, plastic zakken, tie-wraps, wikkels van containers, beschermingsmiddelen en voedselverpakkingen. Het werk met de afzuigunits werd bemoeilijkt. Ze raakten door het grof afval regelmatig verstopt.

De komende tijd gaan  Ducor, Hebo en het Havenbedrijf Rotterdam de schoonmaakactie uitvoerig evalueren.

 

Delen:
Author