Shell neemt extra maatregelen bij onderhoudsstop Pernis

Half april begint de geplande onderhoudsstop bij Shell Pernis. Tijdens de onderhoudsstop werken ongeveer vijftienhonderd mensen extra op het terrein. Om dat in goede banen te leiden, heeft Shell samen met aannemers extra maatregelen getroffen.

In het plan om de werkzaamheden op een veilige manier uit te kunnen voeren, heeft Shell de richtlijnen van het RIVM verwerkt. Dit houdt onder andere in dat mensen op 1,5 meter afstand van elkaar werken. Waar dat niet mogelijk is, wordt gewerkt met gelaatsschermen en andere beschermende middelen.

Daarnaast heeft Shell een analyse gemaakt van plaatsen waar veel medewerkers bij elkaar komen, zoals in kantines en rookruimtes. Om ook daar 1,5 meter afstand te kunnen handhaven, zijn bijvoorbeeld de lunchruimtes anders ingericht en de pauzes en schema’s in tijd gespreid.

Verder wordt er in vaste kleine teams gewerkt om het coronavirus geen kans te geven zich breed te verspreiden. Ook heeft Shell de toegang tot de fabriek sterk beperkt. Op die manier wil het bedrijf het aantal aanwezige medewerkers per moment zo laag mogelijk houden. Dankzij de verspreiding van werkzaamheden heeft Shell het aantal medewerkers op de site bijna kunnen halveren.

Convectiebanken

Shell Pernis is de grootste raffinaderij van Europa. De 66 fabrieken op het terrein verwerken samen twintig miljoen ton olie per jaar. Vorig jaar heeft het bedrijf ook al dertien fabrieken onder handen genomen tijdens een onderhoudsstop in februari en maart. Dit jaar vervangt Shell Pernis tijdens de stop onder andere convectiebanken. Deze zijn onderdeel van de fornuizen en warmen bijvoorbeeld de nafta op tijdens het productieproces. De nieuwe convectiebanken zijn efficiënter en technisch verbeterd. Ze realiseren dezelfde warmteoverdracht als de oude, maar verbruiken minder energie.

Delen:
Author