Duitse overheid lijkt alleen voor groene waterstof te gaan

Duitsland wil alleen groene bronnen van waterstof opnemen in een pakket van stimuleringsmaatregelen, zo meldt Bloomberg. Dat staat in een ontwerp strategiedocument van de overheid. In een eerdere versie leken emissieloze aardgasroutes ook nog een kans te maken. Nog deze maand bespreekt het kabinet van Merkel het plan.

Het plan kan een klap zijn voor aardgasproducenten. Die zien waterstof steeds meer als een mogelijkheid om zich aan te passen aan de steeds strengere emissie-eisen.  Ze willen met emissieloze routes voor omzetting van aardgas in waterstof vooral de zware industrie als klant houden. Waterstof kan hoge temperatuurprocessen aan van duizend graden Celsius of meer die staalfabrikanten, olieraffinaderijen en veel chemische processen nodig hebben.

Turquoise

Dat Duitsland overigens de blauwe route om waterstof te produceren minder ziet zitten, is misschien niet zo verwonderlijk. Het land heeft veel minder mogelijkheden dan bijvoorbeeld Nederland om CO2, dat ontstaat bij de steam methane reforming van aardgas, ondergronds op te slaan. En het vergt nogal wat investeringen om bijvoorbeeld de CO2 via pijpleidingen naar Nederland te brengen dat de kooldioxide wel in lege  gasvelden wil en kan opslaan. Denk aan de Rotterdamse plannen rond het project Porthos.

Er is echter een andere – turquoise – variant waarin onder meer de Duitse chemiegigant BASF veel vertrouwen heeft. Via methaanpyrolyse kan uit aardgas waterstof en koolstof worden geproduceerd, zonder CO2-uitstoot. Vorig jaar werd duidelijk dat het chemieconcern samen met de eveneens Duitse staalfabrikant Thyssenkrupp, gassenproducent Linde onderzoeksinstellingen, deze route nadrukkelijk te onderzoeken. Lees meer over de turquoise route in een artikel in Het Nieuwe Produceren.

Enlightenmentz

Volgens het Duitse chemieconcern gebruikt deze variant ongeveer een kwart meer energie dan het traditionele steam methane reforming. Afvang en opslag van CO2 is nog niet in deze rekensom meegenomen. De groene, elektrochemische weg vraagt om een tienvoud aan energie. BASF bereidt inmiddels de volgende stappen in het onderzoek voor. Over enkele jaren moeten de eerste proeffabrieken worden gebouwd. Commerciële toepassing wordt vanaf 2025. Of stimuleringsmaatregelen van de Duitse overheid daarin cruciaal zijn, is vooralsnog onduidelijk.

Overigens is BASF niet de enige die deze route onderzoekt. Internationaal zijn onder andere Shell en Gazprom met de ontwikkeling van de turquoise route bezig. En dichterbij huis is ook TNO  bezig met de doorontwikkeling van methaanpyrolyse. Vorig jaar won de onderzoeksinstelling de Enlightenmentz- award met dit onderzoek.

Merkel

Het mogelijke Duitse besluit om aardgas uit het stimuleringspakket van te halen is het resultaat van een intensief debat tussen ministeries. Het ministerie van Economische Zaken zag mogelijkheden om met aardgasroutes de waterstofmarkt snel te beïnvloeden. De ministeries van Milieu, Ontwikkeling en Onderzoek denken dat dit de ontwikkeling van een schone waterstofmarkt alleen maar kan vertragen.

De Duitse regering beschouwt de ontwikkeling van een sterke productiecapaciteit als een eerste stap voor de opleving van de waterstofmarkt. In het eerste ontwerp was de doelstelling om de groene productie – met elektrolyse van water – te verhogen tot maar liefst 5 gigawatt in 2030. Nu overweegt Duitsland deze doelstelling te verhogen tot 15 gigawatt aan elektrolyse-capaciteit. Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen. Het document wordt op 18 maart door het kabinet van Merkel besproken.

Delen:
Author