Subsidie voor internationale samenwerking CO2-opslag

Het project CO2 TransPorts krijgt waarschijnlijk EU-subsidie. Het Europees Parlement heeft het project de status van ‘Project of Common Interest’ gegeven. Deze Europese subsidie is belangrijk voor de voortgang van het project.

CO2 TransPorts is een project om CO2 van de industrie in Antwerpen, Gent, Zeeland en Rotterdam op te slaan onder de Noordzee. Het sluit aan op het project Porthos dat in het Rotterdamse gebied al in voorbereiding is. Porthos is een initiatief van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam. Het is de bedoeling dat de Rotterdamse industrie CO2 gaat aanleveren aan een dwars door het havengebied lopende transportleiding. Via die leiding gaat de CO2 naar een leeg gasveld onder de Noordzee om permanent te worden opgeslagen.

De industrie in Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vlissingen heeft echter geen lege gasvelden voor de kust. Daarom onderzoekt het project CO2 TransPorts of deze industrie via een pijpleiding kan worden aangesloten op het Rotterdamse systeem. Samen zijn ze van plan tot tien miljoen ton CO2 uit de havengebieden af te vangen en op te slaan in een leeg gasveld. En na 2030 mogelijk meer.

Het streven is om tegen 2026 het CO2-netwerk in de haven van Rotterdam aan te leggen. Tussen 2026 en 2030 zou er dan werk worden gemaakt van een grensoverschrijdende CO2-pijpleiding tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam en een CO2-verbinding tussen Antwerpen en de havengebieden van North Sea Port.

Verschillende scenario’s

Een ander samenwerkingsverband – Smart Delta Resources – onderzoekt intussen de haalbaarheid van verschillende scenario’s om CO2 af te vangen en op te slaan. Het samenwerkingsverband omvat de grootschalige procesindustrie, Gasunie, Fluxys en North Sea Port. De scenario’s die zij onderzoeken omvatten zowel transport per schip als transport per leiding. Aansluiting op Porthos in Rotterdam behoort tot de mogelijkheden.

Ook acht grote spelers uit het havengebied in Antwerpen hebben hun krachten gebundeld om de technische en economische haalbaarheid van een CO2-infrastructuur in de haven te onderzoeken. Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, Fluxys, Ineos, Port of Antwerp en Total voeren deze studie samen uit. Naar verwachting neemt die analyse ongeveer een jaar in beslag en zal deze begin 2021 rond zijn.

Athos

Los hiervan loopt in het Noordzeekanaalgebied eveneens een onderzoek naar opslag van CO2 in lege gasvelden. In dit onderzoek – Athos – hebben Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel zich verenigd. Zij verwachten in 2030 tot 7,5 megaton CO₂ per jaar te kunnen opslaan. Daarvoor zijn ruim voldoende lege gasvelden onder de Noordzee aanwezig.

Project Athos richt zich daarnaast op hergebruik van CO2. Het meest concrete plan daarvoor is hergebruik van CO₂ in de glastuinbouw. Maar er zijn ook mogelijkheden tot mineralisatie en hergebruik in de vorm van synthetische brandstoffen.

Delen:
Tags
Author