Waterstofproductie op de boerderij

De universiteit van Wageningen (WUR) en TNO beginnen in Lelystad een proefproject voor  kleinschalige productie van waterstof op boerenbedrijven. In het nieuwe fieldlab gaan onderzoekers bovendien waterstofproductie simuleren. De overheid financiert het vijfjarige project dat in de zomer 2020 van start gaat. 

Waterstof kan een belangrijk rol spelen bij de energietransitie in de landbouw. Veel boeren wekken energie op met zonnepanelen of windturbines. Door de onbalans en de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk moeten boeren hun zonneparken of windturbines soms uitschakelen omdat het net de toelevering niet aankan. De energie kan dan niet voldoende worden opgeslagen in accu’s.

Tractoren

Onderzoekscentrum Accres van de WUR en TNO gaan daarom samen kijken hoe agrariërs duurzame energie op hun bedrijf kunnen omzetten en opslaan in de vorm van waterstof. Dit gas kan zo dienen als energiedrager die boeren kunnen inzetten voor de energievoorziening op hun bedrijf en bijvoorbeeld als schone brandstof voor tractoren en vrachtwagens.

Waterstof op zee

Nederland bouwt grote offshore windparken die een groot deel van de Nederlandse energie gaan verzorgen. Peter Eecen van TNO: ‘Tussen 2030 en 2040 zal een moment komen dat we meer offshore windvermogen leveren dan we aan totale elektrisch vermogen gebruiken. Dan is het op grote schaal produceren van waterstof een oplossing.’

In het project wordt daarom ook onderzocht hoe deze productie op zee het beste nagebootst kan worden, hoeveel waterstof geproduceerd kan worden, en hoe het toegepast kan worden. TNO ontwikkelt regelingen om de regelbaarheid van de diverse systemen optimaal te gebruiken om het elektrische net stabiel te houden. Meer over de visie van TNO op waterstof.

Delen:
Author