Kleine veldenbeleid stokt

De Nederlandse gasvoorraden nemen sneller af dan de schattingen van de Nederlandse Staat tot nog toe laten zien. Dat concluderen Lucia van Geuns en Jilles van den Beukel van the Hague Center for Strategic Studies. Ontwikkeling van kleine velden is steeds ongunstiger door langere vergunningsprocedures en een verslechterd belastingregime. Daardoor wordt Nederland afhankelijker van import, wat ongunstig uitpakt voor de CO2-uitstoot.

In de afgelopen tien jaar hebben de langetermijnprognoses voor de Nederlandse aardgasproductie in kleine velden de productie voortdurend overschat. De belangrijkste reden hiervoor is niet technisch of geologisch, maar eerder een onderschatting van de snelheid waarmee het bedrijfsklimaat voor de Nederlandse gasindustrie is verslechterd.

Tot deze conclusie komen Lucia van Geuns en Jilles van den Beukel van the Hague Center for Strategic Studies. In het rapport Detoriation for Dutch small natural gas fields leggen de onderzoekers uit waarom de oliemaatschappijen terughoudend zijn in investeringen in de kleine Nederlandse gasvelden.

Mijnwet

Er zijn minder projecten gerealiseerd dan verwacht en de projecten die wel zijn gerealiseerd, duurden langer dan verwacht. De vergunningsprocedures nemen veel tijd in beslag, zeker na de invoering van een nieuwe mijnwet. Het belastingregime is minder gunstig dan in de Britse zuidelijke Noordzee. Lokale overheden maken vaak gebruik van alle mogelijkheden die de nieuwe mijnbouwwet biedt om projecten zoveel mogelijk te vertragen.

Lage prijzen

De huidige lage gasprijzen maken het voor Nederlandse gasproducenten moeilijker om aan financiering te komen. Een lage casusvoorspelling, uitgaande van een verdere verslechtering van het investeringsklimaat, voorspelt dat de Nederlandse aardgasproductie in 2030 vrijwel geheel zal zijn stopgezet.

Import

Aangezien het Nederlandse aardgasverbruik de komende tien jaar naar verwachting relatief constant zal zijn, zal de gasinvoer drastisch toenemen. Binnen de EU wordt Nederlands gas vervangen door Russisch pijpleidinggas en LNG-import.

Uitstoot

De totale uitstoot van broeikasgassen voor geïmporteerd aardgas is ongeveer dertig procent hoger dan die van Nederlands gas. Dit komt door methaanlekkages en de energie die nodig is om gas over lange afstanden te transporteren. Op wereldschaal wordt hiermee alle vooruitgang tenietgedaan die momenteel wordt geboekt door het vergroten van het aandeel van zon en wind in de Nederlandse energiemix.

 

Delen:
Author