Den Helder zet in op energietransitie

Gemeente Den Helder gaat een partnership aan met New Energy Coalition (NEC). Deze organisatie helpt met diverse partners de energietransitie versnellen. Op 16 januari 2020 vond de officiële ondertekening plaats. De betrokken partners willen samen slimme oplossingen in de energietransitie realiseren. De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor twee jaar en loopt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2022.

Noord-Holland Noord heeft uitstekende vooruitzichten om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof tot een succes te maken. Inzetten op waterstof biedt perspectief de regionale economie te versterken door bestaande en potentiële knelpunten in de huidige energie-infrastructuur aan te pakken en met belangrijke positieve uitstraling naar het omringende gebied. Dat zal een van de acties van de samenwerking zijn.

Waterstofprogramma Noord-Holland Noord

Kees Visser, wethouder energietransitie Noordzee: “Den Helder heeft een strategische positie in het hart van de nieuwe energie-ontwikkelingen. Met deze samenwerking zijn we bijvoorbeeld rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van het waterstofprogramma Noord-Holland Noord. Door aan te sluiten bij dit netwerk staan we vooraan bij de ontwikkelingen die op ons afkomen en kunnen we er deel van uitmaken.”

Volgens de gemeente Den Helder is met name het ‘aan land komen’ van de NAM-pijpleidingen een belangrijke troefkaart. “Met deze pijpleidingen komt Noordzee-gas aan land bij Den Helder bij het grootste gasbehandelingsstation van Europa. Die infrastructuur biedt kansen om in de toekomst waterstof die op de Noordzee is geproduceerd, naar land te transporteren. Daarnaast biedt die infrastructuur kansen voor transport en opslag van CO2 naar lege gasvelden op de Noordzee”, volgens communicatie-adviseur Marja de Wit van de gemeente Den Helder desgevraagd.

Olie- en gaswinning nog belangrijk

De inzet op waterstofeconomie is verbonden met de opwekking van duurzame energie op de Noordzee in wind- en zonneparken. Voor de nabije toekomst blijft ook de olie- en gaswinning op de Noordzee, in samenwerking met NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie) nog van belang voor de energievoorziening.

Den Helder zet zich in voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Zo had de stad vijf jaar geleden het voornemen 20% van de energiebehoefte uit duurzame energie te halen. Hiervoor werd ingezet op 35 ha oppervlakte bestemd voor zonnepanelen. Met als doel om wonen, werken en reizen ook in de toekomst mogelijk te maken. Als partner van New Energy Coalition biedt Den Helder haar expertise, kennis en middelen aan ter ondersteuning van het gezamenlijke doel: optimaliseren van de energietransitie.

New Energy Coalition brengt partijen samen en jaagt met haar partners tal van projecten aan die bijdragen aan de energietransitie. ‘We staan voor een enorme opgave in ons land – en daarbuiten. Met de Gemeente Den Helder willen we de kansen die juist hier liggen op het gebied van o.m. waterstof, groen gas en wind-op-zee, verzilveren,’ aldus Harold Veldkamp, operationeel directeur van de coalitie.

Delen:
Author