Workshop moet waterstofprojecten versnellen

Kiwa organiseert samen met zeven andere spelers in de energietransitie op dinsdag 14 januari een workshop. Daarin worden de doelstellingen, prioriteiten en mogelijke resultaten van HyDelta als onderdeel van de energietransitie concreet gemaakt. Dit programma moet barrières wegnemen en zo waterstofprojecten versnellen.

Waterstof kan mogelijk net zo worden ingezet als aardgas. Daarom biedt het aardgasnetwerk goede mogelijkheden  als transportsysteem voor waterstof.

Doel van het HyDelta-programma is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten direct in de praktijk kunnen worden gebracht. Naast Kiwa nemen de provincie Groningen, TKI Nieuw Gas, Gasunie, TNO, ERIG, Hanzehogeschool Groningen en de New Energy Coalition deel aan dit Europees gedragen programma. HyDelta richt zich op een geïntegreerde aanpak van oplossingen voor de productie, opslag, het transport en gebruik van waterstof om zo de energietransitie te verbeteren en versnellen. Direct toepasbaar onderzoek staat hierin centraal, op nationaal en internationaal niveau.

Waterstofprojecten versnellen

De partijen die deelnemen aan HyDelta gaan aan de slag met alle aspecten van de toepassing van waterstof: van transport en veiligheid tot publieke acceptatie en economische hindernissen. Mogelijke belemmeringen die aan de orde kunnen komen, hebben te maken met de infrastructuur en de ruimtelijke analyse van de potentiële toevoer van hernieuwbare energie in het distributienetwerk. Ook zijn waarschijnlijk aanpassingen nodig in het bestaande gasdistributienetwerk en in componenten hiervan – zoals pijpleidingen, meetsystemen en andere installaties – zodat dit volledig geschikt is voor het transport van waterstof. Verder dient te worden getest hoe waterstof het best kan worden opgeslagen in speciale tanks, cilinders en zoutgrotten en of dit ook in vloeibare vorm mogelijk is. Daarnaast wordt bekeken of waterstof met schepen kan worden vervoerd en wordt getest tot welke geluidsoverlast het transport van waterstof met andere middelen kan leiden.

Delen:
Author