Green Deal Timmermans nog weinig concreet

Eurocommissaris Frans Timmermans presenteerde zijn Green Deal in het Europarlement. Timmermans stuurt daarbij aan op een circulaire economie waar hergebruik van grondstoffen voorrang heeft boven recycling. De inspanningen van de EU richten zich met name op hulpbronnen intensieve sectoren zoals de textielindustrie, bouw, elektronica en grondstoffen.

Green Deal

Samen met Eurovoorzitter Ursula von der Leyden presenteerde Frans Timmermans de plannen voor de Europese Green Deal. Hoewel de echte beslissing pas medio maart zal worden genomen, is de koers van Timmermans wel iets duidelijker geworden. Opvallend is bijvoorbeeld het voorstel om de belastingvrijstelling voor kerosine terug te draaien. Ook het Europese emissiehandels vehikel ETS zal worden uitgebreid naar andere sectoren, zoals de transportsector.

Recycling

De emissiedoelstellingen blijven in de visie van Timmermans ongewijzigd. In 2030 zal de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 moeten zijn gehalveerd. In 2050 zouden dan alle sectoren klimaatneutraal moeten zijn. De industrie kan dit met name bereiken door meer grond- en hulpstoffen te hergebruiken. Volgens onderzoeken in opdracht van de Eurocommissie gebruikt de industrie momenteel maar twaalf procent gebruikte materialen. Nieuwe wetgeving zal de industrie moeten sturen naar een hogere bijdrage van hergebruik en recycling. Zo zouden in 2030 alle verpakkingen herbruikbaar of recyclebaar moeten zijn.

De kosten om de industrie, gebouwde omgeving, energie- en transportsector klimaatneutraal te krijgen zijn volgens Timmermans in de range van 260 miljard Euro per jaar. ‘Maar niks doen is duurder’, meent de Eurocommissaris. Behalve de kosten voor adaptatie aan het veranderende klimaat, doelt de minister ook op de grotere afhankelijkheid van buitenlandse fossiele bronnen en grondstoffen. Timmermans hoopt dat de koers richting een duurzame economie een zelfde bedrag aan inkomsten oplevert door kennisopbouw en handelsposities.

Gekwalificeerde meerderheid

Hoewel het merendeel van de EU lidstaten de commissie meer macht wil geven om de klimaatkoers in Europa te harmoniseren, zal een aantal landen naar verwachting dwars gaan liggen. Met name Polen, Tsjechië en Hongarije zijn grotendeels afhankelijk van kolen voor hun energievoorziening. Er is maar één tegenstem nodig om een voorstel als de Greendeal te torpederen.

Daarom wil Timmermans het merendeel van de maatregelen met een zogenoemde gekwalificeerde meerderheid nemen. Een veto van een lidstaat kan de klimaatvoorstellen dan niet tegenhouden.

Vandaag debatteert de Europese Commissie over het akkoord. Hoewel dat met name over de doelstellingen gaat en nog niet over de concrete uitwerking, kan dit deba

Delen:
Author