Zeven partijen zetten schouders onder Belgische waterstofeconomie

Zeven grote partijen gaan samenwerken om een waterstofeconomie in België van de grond te krijgen. Deme, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en WaterstofNet onderzoeken daarvoor samen de import- en transportketen van waterstof. Dit is vervolgens de basis voor concrete projecten om waterstof te produceren, transporteren en opslaan.

België wil de CO2-uitstoot in 2050 met tachtig procent hebben gereduceerd ten opzichte van 2005. In de mix van oplossingen om dit doel te bereiken, speelt waterstof een belangrijke rol. Cruciaal voor de levensvatbaarheid van een waterstofeconomie is het opwekken van voldoende hernieuwbare elektriciteit voor de productie van waterstof. In België is er nog niet voldoende wind- of zonne-energie aanwezig. Daardoor moet een deel van de nodige hernieuwbare energie worden geïmporteerd.

Deze import, maar ook het transport en de opslag van waterstof vragen om specifieke expertise. Om dit zo efficiënt en economisch mogelijk te laten verlopen, bundelen de zeven grote partijen hun krachten. Zij brengen hun expertise gecoördineerd samen om zo stappen te zetten in de richting van een Belgische waterstofeconomie.

Roadmap

In een eerste fase maken de partners een analyse van de volledige import- en transportketen van waterstof. Doel daarvan is om de financiële, technische en regelgevende aspecten in kaart te brengen. Zij kijken daarbij naar de verschillende onderdelen in de logistieke keten: productie, laden en lossen en transport over zee en via pijpleidingen. De uitkomst van de analyse moet een roadmap zijn. Deze geeft aan welke manier het beste is om waterstof te vervoeren voor de verschillende toepassingen binnen de energie- en chemiesector. Naar verwachting zal die analyse ongeveer een jaar in beslag nemen. De resultaten ervan vormen vervolgens de brug naar het opzetten van concrete projecten.

Delen:
Tags
Author