Gasunie gunt mengstation Zuidbroek aan joint venture

Gasunie heeft het project “Stikstof mengstation Zuidbroek 2” gegund aan een joint venture van Visser & Smit Hanab en A.Hak Leidingbouw. Het project omvat de infrastructuur om de huidige stikstoffabriek aan te sluiten op nog te bouwen extra stikstofinstallatie.

De joint venture realiseert voor het project een gasreduceerstation om hoogcalorisch gas op de juiste druk te brengen. Ook komt er een mengstation om stikstof en hoogcalorisch gas te mengen. Verder gaat de joint venture de infrastructuur verbinden met de huidige opslagcapaciteit. De doorlooptijd van het project is ongeveer twee jaar.

Groningen-gas

Eerder gunde Gasunie de bouw van de extra stikstofinstallatie in Zuidbroek al aan Air Products. Het gaat daarbij om drie luchtscheidingsfabrieken met een gezamenlijke capaciteit van 180.000 kuub per uur. Deze capaciteit is ruim tien keer groter dan de bestaande stikstofinstallatie in Zuidbroek. De planning is dat de stikstofinstallatie in het eerste kwartaal van 2022 in gebruik wordt genomen.

Gasunie mengt stikstof bij hoogcalorisch gas van buitenaf. Zodoende wordt het geschikt voor het laagcalorisch gasnet. Dit is belangrijk voor de afbouw van het Groningen-gas. Stikstof dat op een bepaald moment niet nodig is, gaat via een transportleiding naar een opslagcaverne. Daar blijft het op meer dan een kilometer onder de grond opgeslagen totdat het weer wel nodig is.

Delen:
Author