Hele keten nodig voor chemisch recyclen

Wij maken en gebruiken veel plastics in Nederland, maar slechts een klein gedeelte daarvan kan worden hergebruikt. De rest gaat een verbrandingsoven in. In andere landen wordt het zelfs vaak nog gestort. Chemisch recyclen kan hierin een grote stap betekenen. Daarmee kan een groot gedeelte van de plastics opnieuw worden gebruikt.

Met chemische recycling kan je gemengde en verontreinigde stromen van plastic, die niet mechanisch kunnen worden gerecycled, afbreken tot haar oorspronkelijke bouwstenen. Gerard van der Laan (senior scientist circular plastics bij TNO): ‘Je hebt eigenlijk weer nieuw plastic. De grote voordelen zijn dat je minder nieuw plastic hoeft te maken, minder aardolie gebruikt en daardoor minder CO2 uitstoot. Je slaat eigenlijk meerdere vliegen in één klap.’

TNO doet in samenwerking met het bedrijfsleven onderzoek naar verschillende typen chemische recycling. Van der Laan: ‘De meeste processen zitten in de pilot- of demoschaal, technology readiness level 4 tot 7. Er zijn nog wat uitdagingen. Naast de grotere schaal, moet de business case kloppen en moet je een bepaalde hoeveelheid plastic afval kunnen verzamelen van een bepaalde kwaliteit. Daarnaast moet je aansluiten op processen op een chemiecomplex en zijn er hoge eisen aan veiligheid, kwaliteit en leveringszekerheid. ’

European Industry & Energy Summit

Op de European Industry & Energy Summit op 10 en 11 december geeft TNO een overzicht van chemisch recyclen. Daarna organiseert zij een rondetafel voor de hele keten. ‘De keten is heel belangrijk bij chemisch recyclen’, zegt Van der Laan. De plasticproducent, verpakkingsindustrie, brandowners, retailers, afvalinzamelaars en recyclers moeten nauw samenwerken. Gezamenlijk kunnen we eraan werken hoe deze keten zich gaat sluiten en om meer waarde te geven aan kunststof in een nieuwe circulaire keten.’

Lees in het novembernummer van Petrochem, dat 5 november uitkomt,  het volledige artikel over chemisch recyclen.

Delen:
Author