Rotterdam steunt FieldLab Industriële Elektrificatie

De gemeente Rotterdam neemt het FieldLab Industriële Elektrificatie voor 2,5 miljoen euro op in haar Uitvoeringsplan Energietransitie 2019-2020. Het FieldLab is onderdeel van een pakket van 37 projecten die de energietransitie moeten versnellen. Deze proeftuin voor elektrificatie van de industrie biedt bedrijven en onderzoeksinstellingen ruimte om kansrijke initiatieven testen op middelgrote schaal.

Met de 37 projecten wil het stadsbestuur de energietransitie aanjagen in de haven en industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en energie. Het college investeert 58,7 miljoen euro in de uitvoering van de 37 projecten. Het Fieldlab Industriële Elektrificatie is daarbij opgenomen voor een bedrag van 2,5 miljoen euro.

Duurzame energie

De initiatiefnemers van het project FME, VoltaChem/TNO, Deltalinqs en InnovationQuarter zijn bijzonder verheugd met de toekenning van deze financiële impuls voor het Fieldlab. Marco Kirsenstein FME: ‘Het is heel positief dat de gemeente Rotterdam juist deze stap zet om voorop te lopen in de energietransitie.’ Alice Krekt, Deltalinqs Climate Program: ‘Bedrijven in de Rotterdamse haven werken aan een nieuwe economie, waarin duurzame energie een belangrijke rol gaat spelen. Er is nog veel onderzoek nodig, en het is belangrijk om kansrijke innovaties te testen en kennis te delen. Het Fieldlab gaat daar zeker bij helpen.’

Industriële Elektrificatie

In het driestappen plan naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk speelt elektrificatie een sleutelrol. Zowel op korte termijn in het produceren van duurzame warmte als op lange termijn in de productie van groene waterstof en CO2-valorisatie. Het project Fieldlab Industriële Elektrificatie biedt een proeftuin om kansrijke initiatieven van bedrijven te testen op middelgrote schaal. Zo kunnen ze ervaring opdoen en bewijzen dat innovaties ook op (haven)industriële schaal goed kunnen functioneren.

Martijn de Graaff, Business Manager VoltaChem/TNO: ‘Het is de ambitie om het Fieldlab in 2020 samen met publieke en private partners te lanceren. Er zijn al meerdere concrete kansrijke technieken geïdentificeerd. Daardoor kunnen we door deze commitment van gemeente Rotterdam dan ook meteen aan de slag met pilot projecten. Dat zal zeker zorgen voor versnelling.’

Delen:
Author