Innovatie Focus-on richt zich op autonome fabriek

Krohne en Samson hebben hun complementaire krachten gebundeld en de afgelopen twee jaar out-of-the box nagedacht over hoe zij de procesindustrie kunnen helpen. Dit heeft geleid tot de geboorte van de joint venture Focus-on en een revolutionair apparaat dat klep- en meettechnologie combineert met diagnose- en besturingsfuncties.

Twee bedrijven van ongeveer gelijke grootte. Twee familiebedrijven die al decennia lang bestaan. En in de afgelopen jaren kwamen zij elkaar regelmatig tegen om ofwel, in het geval van Krohne, meettechnologie te implementeren in het proces of om – en hier komt de expertise van Samson om de hoek kijken – regelventielen en geautomatiseerde afsluiters te plaatsen. Zou het samenbrengen van beide technologieën niet kunnen leiden tot ruimtebesparing, een groter gebruiksgemak en meer efficiëntie?

Innoveren

De vraag stellen was eenvoudig, maar om tot de uiteindelijke presentatie van Focus-on te komen, was een langlopend en ingewikkeld proces waarin in de eerste plaats werd gekeken naar het klantbelang. ‘De vergrijzing en het gebrek aan goed, technisch personeel is een ontwikkeling die vraagt om maatregelen. Door nieuwe technologie, zoals sensortechnologie en IIoT, te benutten, kunnen we ons voorbereiden op de toekomst. En wie bereid is om over zijn eigen schaduw heen te stappen en samenwerking zoekt met partners, kan tot revolutionaire innovaties komen’, vertelt Andreas Widt, CEO van Samson. Volgens hem is innoveren een absolute noodzaak. ‘Ja, we opereren in een redelijk conservatieve wereld, maar we moeten echt ombuigen en gebruik maken van de mogelijkheden die Industrie 4.0 ons biedt. Geïntegreerde systemen en autonome fabrieken. Het is nodig en het kan.’

Focus-on (Krohne en Samson)

Stephan Neubeurger (Krohne) en Andreas Widl (Samson) presenteren de joint-venture Focus-on

Focus-on (Krohne en Samson)

André Boer, managing director Focus-on

Innovatief

Op 19 september 2019 werd in Frankfurt am Main de nieuwe joint-venture Focus-on gepresenteerd. Dit bedrijf richt zich op de ontwikkeling, productie en marketing van autonome apparaten voor de procesindustrie 4.0. Met de aankondiging van de samenwerking werd gelijktijdig een innovatie gepresenteerd die klep- en meettechnologie combineert met gebruiksvriendelijke diagnose- en besturingsfuncties in één apparaat. ‘Vandaag begint de revolutie’, zegt Krohne-man André Boer die na deze introductie managing director van Focus-on is. ‘Het leek voorheen onmogelijk om het meten van temperatuur, druk en flow te combineren met een regelklep. Dat is gelukt, maar dat is niet het enige.

Het apparaat dat we hebben ontwikkeld, geeft informatie waarmee we daadwerkelijk het proces verbeteren. We hebben meerdere sensoren geïntegreerd in een apparaat en dat maakt het combineren van data eenvoudiger en verkort de tijd van meetcycli. Verder is er een digital twin ingebouwd zodat je real-time informatie ontvangt over de toestand van je device en het proces en het geeft de mogelijkheid om in een virtuele wereld aanpassingen door te voeren en te testen.’

Gebruik

Zo biedt het apparaat de mogelijkheid om cavitatie te voorkomen. ‘Wanneer sensoren bellen in de vloeistof registreren, is het mogelijk om de druk te verhogen of te verlagen om zo te voorkomen dat de bellen klappen en zo schade in je leidingen veroorzaken’, legt Eelco van Harten uit. Hij is business innovation manager voor Focus-on. Hij vertelt ook waarom het apparaat geen display heeft. ‘Dat is niet nodig. Je ziet aan de verlichting heel snel wat de staat is van het apparaat. Groen: hij werkt naar behoren, blauw: er moet onderhoud worden gepleegd en oranje: er kan iets worden verbeterd. Het apparaat uitlezen, om hier vervolgens meer informatie over te krijgen, is heel eenvoudig. Dat kan met een tablet of mobiele telefoon waarop een app is geïnstalleerd. We wilden het gebruik zo eenvoudig maken, dat mijn dochter het nog zou begrijpen.’ Van Harten geeft toe dat dit apparaat ook een beetje een kindje van hem is. ‘Ik ben echt trots. Ik geloof hier in. Ik denk echt dat we de procesindustrie hiermee enorm van dienst zijn.’

Verbeteren

Volgens de bedenkers realiseert het apparaat, dat nog een officiële naam moet krijgen, tot zo’n 33 procent kostenreductie, natuurlijk wel afhankelijk van het proces waarin het apparaat wordt geïntegreerd. In de eerste plaats omdat het aantal benodigde flenzen sterk wordt gereduceerd: van zes of zeven naar slechts twee. De benodigde ruimte is veel minder en de up-time kan omhoog. Verder hebben de makers het over een reductie van spare-parts en een hogere productkwaliteit. ‘Zowel aan de Capex als de Opex kant zitten besparingen en winstmogelijkheden’, aldus André Boer. ‘En daarnaast is het apparaat in staat om zelf te leren dus gaandeweg het gebruik worden de resultaten beter.’
Natuurlijk zijn de bedenkers lyrisch, maar het product moet zich nog gaan bewijzen. Op een aantal sites in Nederland en Duitsland worden nu praktijktesten uitgevoerd. Als deze naar behoren verlopen, wordt het apparaat in 2020 officieel gelanceerd en kan Focus-on, vanuit haar hoofdkantoor in Dordrecht, de procesindustrie op zijn kop gaan zetten. Andreas Widt: ‘Efficiencyverbetering en met minder mensen meer doen in een autonome fabriek. Ja, wir machen das!’

Delen:
Author