Shell steunt en stelt kaders klimaatakkoord

In een brief aan Ed Nijpels heeft Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, steun uitgesproken voor het Nederlandse klimaatakkoord. ‘Binnen het klimaatakkoord zullen wij ons deel doen’, schrijft Van Loon. ‘Wij zullen de emissies van onze eigen fabrieken terugbrengen.’

Daarbovenop gaat Shell de Nederlandse samenleving helpen verduurzamen door bijvoorbeeld het bouwen van zonne- en offshore windparken. ‘Shell Nederland wil de kansen pakken die de energietransitie biedt in Nederland’, aldus Van Loon.

Naast het aanbieden van steun voor het klimaatakkoord, stelt Van Loon ook kaders in de brief: Om de gestelde doelen te bereiken heeft het nieuwe energielandschap een aantal essentiële aanpassingen van de infrastructuur nodig’ Ze noemt daarbij de uitbreiding van het stroomnet, regionale warmtenetten, waterstofpijpleidingen en een netwerk voor CO2-transport en opslag. ‘Dit alles is afhankelijk van samenwerking met en inspanningen van diverse overheidsbedrijven. Systeemdenken, het denken in ketens en over grenzen heen, zal de energietransitie-doelen haalbaar maken en waar mogelijk verder versnellen en betaalbaarder maken. Dit zal bijvoorbeeld bijdragen aan het realiseren van de voordelen van de groene waterstofeconomie.’

Wet- en regelgeving

Ook de wet- en regelgeving moet hiervoor met zijn tijd mee, stelt Van Loon in haar brief. ‘Hierbij is het van uiterst belang dat de overheid haar kant van het akkoord snel nakomt. Daarnaast dient de regeling SDE++ zo uitgewerkt te worden dat het bedrijfsleven ook kan investeren in projecten die CO2-uitstoot verlagen. Deze regeling is essentieel. Bovendien kan de energietransitie alleen maar een succes worden als de Nederlandse consumenten en bedrijven steeds meer koolstofarme producten gaan afnemen.’

Lees hier de brief van Marjan van Loon.

Delen:
Author