Forse Europese steun voor waterstof in Noord-Nederland

Een EU-subsidie van twintig miljoen euro lonkt voor Noord-Nederland voor het project Hydrogen Valley. Doel daarvan is de ontwikkeling van een groene waterstofketen in Noord-Nederland. Het gaat om een publiek-private samenwerking met een totale omvang van 90 miljoen euro. Het zesjarig project moet in januari 2020 van start gaan. 

Het project is vooral gericht op de integratie van waterstofinvesteringen in met name Groningen en Drenthe. Denk aan grootschalige productie van groene waterstof als grondstof voor de industrie. Maar ook aan de opslag, transport en distributie van waterstof. En denk ook aan de toepassing als energiedrager in de industrie, de gebouwde omgeving en in de mobiliteit. Het is de bedoeling om bestaande aardgaspijpleidingen geschikt te maken voor het transport van waterstof. Bovendien worden nieuwe waterstofleidingen aangelegd op het Chemie Park Delfzijl en tussen het GZI-Next terrein en het Emmtec Industry & Business Park in Emmen.

CO2-reductie

Ondergrondse waterstofopslag is al voorzien bij HyStock in Veendam. Er lopen waterstofprojecten voor de verwarming van huizen in  Hoogeveen en Groningen en voor de industrie in Delfzijl en Emmen.

Ook de mobiliteit krijgt de nodige aandacht. Bussen, lichte én zware vrachtwagens en personenauto’s kunnen ook op waterstof rijden. Er komen daarom waterstoftankstations in Groningen en Emmen, naast de reeds geplande in Pesse, Groningen en het reeds operationele tankstation in Delfzijl. Eveneens wordt een binnenvaartschip op waterstof (H2) gebouwd en wordt groene H2 ingezet bij de productie van e-kerosine voor vliegtuigen. Juist de zwaardere voertuigen lijken geschikt voor het gebruik van waterstof en daar is ook de grootste CO2-reductie en milieuwinst te behalen.

Lokale economie

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat geeft volle steun aan het initiatief. Volgens hem heeft Noord-Nederland alles in huis voor een omvangrijke, succesvolle en duurzame waterstofeconomie. De mooie lijst met projecten laat volgens Wiebes zien dat er nieuw perspectief gloort voor de lokale economie en dat Noord-Nederland een grote rol zal blijven vervullen in de Nederlandse energietransitie.

De subsidieaanvraag is gedaan in april dit jaar door het Heavenn-consortium. Dat wordt geleid door Energy Valley, een onderdeel van de New Energy Coalition. Het bestaat uit 31 publieke en private partijen uit zes Europese landen.

Delen:
Author