Emissie vinylchloride Shin Etsu door gebrek aan controle

De emissie van vinylchloride bij PVC-producent Shin Etsu in Pernis in 2017 is ontstaan nadat een breekplaat bij een veerveiligheid van een reactor faalde. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Omdat die veerveiligheid niet goed vast zat, kon een open verbinding met de buitenlucht ontstaan. Tijdens een ruim drie-en-een-half uur durende emissie kwam circa 3,6 ton vinylchloride in de atmosfeer vrij. Niemand is gewond geraakt bij het incident en niemand is blootgesteld aan een concentratie vinylchloride boven de gezondheidsgrenswaarde.

Veerveiligheid

De veerveiligheid bij de reactor van Shin Etsu opent bij een te hoge druk in de reactor. Door een teveel aan gas door te laten naar een emissiepunt verlaagt de veerveiligheid de druk. Een breekplaat schermt de veerveiligheid af van de reactor. Omdat breekplaten kunnen falen, kan dat alleen als de installatie gasdicht is. Ook als de breekplaat zou falen. De gasdichtheid van de installatie is een veiligheidskritische voorwaarde die continu op orde moet zijn. Bij het toetsen of aan deze veiligheidskritische voorwaarde is voldaan, moet dus ook het leidingdeel tussen de breekplaat en de veerveiligheid worden getest.

De bij de reactor aanwezige meetapparatuur is uitsluitend gebruikt om zicht te houden op het batchproces. De beschikbare meetwaarden zijn niet gebruikt om vooraf of tijdens het proces na te gaan of de installatie gasdicht was. Door het aanwezige inzicht in druk en temperatuur niet te gebruiken, is een niet goed vastzittende flens bij de veerveiligheid door Shin-Etsu niet opgemerkt.

Geen controle

Bij de opstart van de reactor is de integriteit van de reactor getest. Shin-Etsu zag de breekplaat en de veerveiligheid echter niet als veiligheidskritisch onderdeel van de reactor, terwijl deze wel die functie hadden. De gasdichtheid van de reactor is een veiligheidskritische voorwaarde voor het gebruik ervan. De installatie moet daarom in zijn geheel, met alle veiligheidskritische potentiƫle emissiepunten, worden gecontroleerd en gemonitord. Door het ontbreken van deze benadering kon de emissie plaatsvinden.

Tweede keer

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport naar buiten brengt over Shin Etsu. Tijdens een vier uur durende emissie kwam in augustus 2016 bij Shin-Etsu in Rotterdam-Botlek ook vinylchloride vrij in de atmosfeer. Lees hier meer.

Delen:
Author