‘Afschaffen PAS treft bedrijven die willen verduurzamen’

Het afschaffen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft voor veel projecten en bedrijven gevolgen. Een daarvan is Stercore, een bedrijf dat een fabriek wil bouwen in Emmen om middels een innovatief systeem van lokale biomassa duurzame energie en bio based carbon te produceren, zonder dat hierbij afvalstoffen ontstaan. ‘Het is een drama, alles ligt stil’, zegt Richard Kusters van Stercore.

Het Drentse Stercore maakt groen gas en bio based carbon uit hernieuwbare grondstoffen zoals mest en digestaat uit co-vergisters. Het groene gas wil ze vervolgens leveren aan het naastgelegen Emmtec-industrieterrein of op het gasnetwerk. De CO2 die bij het productieproces vrijkomt, wordt vloeibaar gemaakt en geleverd aan de glastuinbouw. Lees hier in een uitgebreid artikel wat het bedrijf doet.

Nadat er in januari één bezwaar was gekomen op de aanvraag van de vergunning heeft Stercore extra informatie aangeleverd. Vervolgens liet de publicatie van de vergunning op zich wachten volgens Kusters. ‘Het hing vast bij de afdeling Natuur van de provincie Drenthe. En nu de PAS is ingetrokken, ligt alles stil. Wij kunnen niet verder met de fabriek op de manier zoals we het wilden doen.’

Alternatieven

Bij de eerste vergunningsaanvraag voor de fabriek had Stercore ingezet op 0,05 mol stikstofdepositie per hectare per jaar (N/ha/jaar). Op het gebied van de stikstofdepositie zaten ze toen goed, want onder de PAS hoefden bedrijven die daaronder zaten geen vergunning aan te vragen op dat gebied. Een bijdrage onder de 1 mol N/ha/jaar moest er melding van maken en voor een bijdrage van meer dan 1 mol N/ha/jaar was een vergunning vereist.

[vc_message message_box_color=”alert-info”]

Afschaffen PAS

Onlangs oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt als basis voor het verlenen van vergunningen. De PAS zou de natuur onvoldoende beschermen. Het besluit heeft grote gevolgen voor de bouw van nieuwe industrie, wegen, huizen en bijvoorbeeld boerderijen. Projecten kunnen niet doorgaan of lopen vertraging op.[/vc_message]

Nu er een streep is gezet door de PAS heeft Stercore alsnog een stikstofprobleem. ‘Wij zijn uit gaan zoeken wat we wel konden doen’, zegt Kusters. ‘Wij hebben daarop een recent geurrapport aangeleverd voor de luchtwasinstallatie die wij ook willen gaan gebruiken, die een geurreductie laat zien van 99,9 procent. Maar ook daarmee kwamen wij nog niet uit op 0,00 mol stikstofdepositie. Daarom hebben we ook onze vergassingsinstallatie geëlektrificeerd. Deze draaide eerst op aardgas. Deze heeft nu geen NOx uitstoot en levert dus geen bijdrage aan de stikstofdepositie.’

In eigen voet schieten

Volgens Kusters heeft het bedrijf nu nog maar een hele geringe stikstofuitstoot. ‘Adviesbureau Tauw heeft dit via de Aerius calculator (rekeninstrument voor de leefomgeving, red.) doorgerekend en komt dan uit op 0,00 mol stikstofdepositie per jaar op het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied, dat zeven kilometer verderop ligt.’ De Aerius calculator is volgens de website van het RIVM nog steeds het meest actuele rekeninstrument voor het bepalen van de stikstofdepositie van activiteiten. Vanwege de uitspraak van de Raad van State is het alleen niet meer mogelijk om via Aerius meldingen te doen. ‘Doordat wij op 0,00 stikstof depositie uitkomen, is PAS echter niet meer voor Stercore van toepassing’, zegt Kusters.

Het bedrijf snapt daarom niet waarom de vergunning nog steeds niet is gepubliceerd. ‘We doen alles wat de provincie en Nederland wil: CO2 reduceren en groen gas maken vanuit lokale biomassa op een zero waste basis. Alle bedrijven die een positieve impact zouden kunnen maken op het klimaat, kunnen nu niks. Er moet toch nieuwe technologie komen om de CO2-uitstoot te verminderen om iets aan klimaatveranderingen te doen? Vanuit de natuur gezien, schiet je jezelf zo in eigen voet.’

Reactie provincie Drenthe

De provincie Drenthe bevestigt dat het de nieuwe informatie van Stercore heeft gekregen. Zij geeft echter aan dat ze de berekeningen niet goed kan controleren. Een woordvoerster: ‘Op het moment stelt het RIVM nieuwe rekenmodellen (Aerius calculator, red.) op. Die komen als het goed is binnenkort binnen. Daarnaast speelde mee dat Stercore extra informatie meestuurde over het rendement van de luchtwasinstallatie. Daar hebben wij tijd voor nodig om naar te kijken. Er spelen dus nog twee open eindjes. We verwachten dat er na het reces een besluit wordt genomen over de vergunning.’

Delen:
Author