Realtime monitoring van gasnet

Nederlandse Gasunie en Accenture hebben een nieuw gastransportmanagementsysteem ontwikkeld om het Nederlandse gasnet beter te besturen. Het systeem voorziet de centrale commandopost en het onderhoudspersoneel van nauwkeurige, realtime informatie.

Het nieuwe gastransportmanagementsysteem (GTMS) voorziet Gasunie van realtime inzichten in het hogedruk-gasleidingnetwerk, maakt voorspellingen van de gasvraag tot en met 48 uur in de toekomst en biedt simulaties van gasstromen en -samenstelling. Op die manier is Gasunie in staat haar activiteiten te verbeteren en onderhoud efficiënter uit te voeren.

Digital twin

Met Supervisory Control and Data Acquisition-functies (SCADA) en Gas Management System-functies (GMS) wordt alle communicatie op afstand met Gasunie-stations gefaciliteerd. De opgehaalde data voorziet operators van de benodigde informatie voor het efficiënt beheren van het gasnet vanuit de centrale commandopost in Groningen. Dit draagt bij aan een zo veilig mogelijk transport van (aard)gas in Nederland.
GTMS is geïntegreerd met Gasunie’s geografische-informatiesysteem dat gebruikmaakt van één bron voor assetdata (inclusief gasleidingen, compressors en kleppen) om zo een netwerkmodel van het systeem te creëren, dat fungeert als digitale kopie (digital twin) van het fysieke netwerk. Het nieuwe systeem is eenvoudiger te onderhouden en de flexibiliteit ervan maakt het voor Gasunie makkelijker om in te spelen op toekomstige veranderingen.

Hernieuwbare gassen

Gasunie beheert onder andere meer dan 15.000 kilometer aan gasleiding in Nederland en Noord-Duitsland. Het bedrijf heeft als doel de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening te helpen versnellen en gelooft dat gasgerelateerde innovaties, bijvoorbeeld in de vorm van hernieuwbare gassen zoals waterstof en biogas, een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Zowel bestaande als nieuwe gasinfrastructuren spelen hierin een sleutelrol.

Delen:
Tags
Author