Subsidies energie-innovaties weer open

Sinds vandaag zijn weer een reeks subsidieregelingen open van de Topsector Energie. Ze sluiten aan bij het (voorlopige) Klimaatakkoord. Daarom ligt de focus op energie-innovaties voor kosteneffectieve CO2-reductie in 2030. Voor deze regelingen is bij elkaar ruim 85 miljoen euro beschikbaar.

Hoewel het Klimaatakkoord nog niet is gesloten, sluiten de nieuwe subsidieregelingen aan op de doelen ervan. Ze moeten innovaties stimuleren die uiteindelijk helpen om de CO2-uitstoot sneller en goedkoper te verminderen.

Daarnaast zijn innovaties welkom rond flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap. Belangrijk bij de beoordeling is de slagingskans van de innovatie in de markt en maatschappij.

De nieuwe regelingen richten zich vooral op R&D, onderzoek en ontwikkeling. Bedrijven en kennisinstellingen werken hierbij samen.

Aanvraagprocedure

Een andere belangrijke verandering is de aanvraagprocedure. De DEI heeft geen tenders meer. Bedrijven kunnen het hele jaar door aanvragen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Complete projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Voordeel is dat bedrijven kunnen indienen wanneer het hen uitkomt, tot het budget is uitgeput.

Wie wil inschrijven voor projecten onder ‘CO2-reductie in de industrie’ heeft nog tot en met 4 juni de tijd.

Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen

Vandaag opent ook de programmalijn Innovaties Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen van de DEI+. Dit thema ondersteunt projecten waarin binnen één jaar prototypes van enkele of meer innovatieve producten en diensten worden ontwikkeld voor aardgasvrije wijken.

Delen:
Author