Innovatietraject van 400 miljoen voor CO2-neutraal Vlaanderen

Een innovatiebudget van in totaal vierhonderd miljoen euro moet ervoor zorgen dat Vlaamse universiteiten en onderzoekscentra een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een CO2-neutraal Vlaanderen tegen 2050 en met de ontwikkelde technologie├źn de wereld kunnen veroveren.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters heeft het zogenoemde Moonshot-innovatieprogramma afgelopen weekend gelanceerd. Speerpuntcluster Catalisti, waarin meer dan honderd bedrijven uit de chemie en andere sectoren samenwerken met de vijf Vlaamse universiteiten en toonaangevende onderzoekscentra, krijgt de regie in handen van het Moonshot-programma.

Vier onderzoekstrajecten

De komende twintig jaar investeert Vlaanderen jaarlijks twintig miljoen euro in strategisch basisonderzoek aan de kennisinstellingen. Het doel is om technologische doorbraken te realiseren, zowel in producten als processen, die kunnen bijdragen tot de klimaatdoelstellingen in een economisch leefbare context.

Inhoudelijk ligt de klemtoon op vier sterk gerelateerde onderzoekstrajecten: biogebaseerde chemie, koolstofcirculariteit in materialen, de transformatie van productieprocessen en energie-innovatie. Dit omvat onder meer de zoektocht naar alternatieve grondstoffen, een betere recyclage van kunststoffen in een circulaire economie, de elektrificatie van productieprocessen, de captatie en opslag van CO2 (CCS, Carbon Capture and Storage), de omzetting van het broeikasgas CO2 in een waardevolle grondstof (CCU, Carbon Capture and Utilization) en de ontwikkeling van koolstofvrije elektriciteit en waterstof.

Delen:
Author