Groene waterstof rond 2035 betaalbaar alternatief

Het gebruik van groene waterstof wordt op de langere termijn economisch haalbaar. Onder meer door het toenemende aandeel van wind- en zonne-energie in de energiemix. Dat stelt DNV GL in haar Energy Transition Outlook. Daardoor wordt duurzaam opgewekte elektriciteit goedkoper en dus ook de omzetting naar waterstof via elektrolyse. Rond 2035 verwacht het onderzoeksbureau het omslagpunt. 

Voorlopig is waterstof geproduceerd via elektrolyse van water nog duur. De productie uit aardgas blijft voorlopig nog beduidend goedkoper. Maar dat gaat op den duur wel veranderen, stellen energie-experts van DNV GL in het rapport ‘Hydrogen in the electricity value chain’. Ze zien drie belangrijke ontwikkelingen die groen waterstof tussen 2030 en 2050 economisch haalbaarheid maken.

Nul

Ten eerste zullen de kosten van elektrolyzers dalen als gevolg van leereffecten en verwachte dalende kosten van de ontwikkeling van apparatuur. Belangrijk daarbij zullen praktijkcases zijn. En die komen er ook. In Nederland zijn recentelijk meerdere elektrolyse-installaties aangekondigd. Daarnaast zullen perioden vaker voorkomen waarin kostprijzen voor elektriciteit laag of zelfs nul zijn. Dat komt door van de opkomst van hernieuwbare energiebronnen. Hierdoor ontstaat een overschot aan beschikbare energie voor het elektriciteitsnet.

CO2-belasting

Ten slotte verwachten de onderzoekers dat de CO2-uitstoot steeds meer belast gaat worden. In de komende jaren zullen industrieën hun CO2 -uitstoot verder verminderen als gevolg van bijvoorbeeld de invoering van CO2-belasting en het stimuleren van CO2 -arme oplossingen.

 

 

Delen:
Author