Gasunie sluit bijzonder gasjaar af

Gasunie presenteert de resultaten van een bijzonder gasjaar waarin de productie van Groningengas versneld is afgebouwd en plaatsmaakt voor hoogcalorisch gas vermengt met stikstof. Alleen de negen grootste industriële grootverbruikers van Groningengas moeten overstappen op H-gas: de rest profiteert van de extra stikstofcapaciteit die Gasunie bouwt in Zuidbroek.

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp op 8 januari 2018 besloten om de gaswinning uit het Groningenveld terug te brengen. Eerst naar twaalf miljard kubieke meter per jaar en vervolgens naar nul. Gasunie draagt bij aan de maatregelen om deze verlaging zo snel als mogelijk is te realiseren, zoals het bouwen van een nieuwe stikstofinstallatie en het inkopen van extra stikstof. Deze maatregelen liggen goed op koers, waardoor de Groningenproductie sneller kan worden afgebouwd dan in maart 2018 werd verwacht. De eerste werkzaamheden voor de bouw zijn in het vierde kwartaal van 2018 gestart.

Als de installatie begin 2022 in bedrijf wordt genomen, maakt het een reductie van ongeveer zeven miljard kuub gas uit het Groningenveld mogelijk, waardoor de doelstelling van de minister om de Groningenproductie te beperken tot maximaal twaalf miljard kubieke meter al in 2022 kan worden bereikt. Door slimme oplossingen kan de ombouw van de industrie naar hoogcalorisch gas beperkt blijven tot de negen grootste industriële grootverbruikers.

Kwaliteitsconversie

In 2018 is door het netwerk van Gasunie 6,3 procent minder aardgas getransporteerd, van 124 miljard kubieke meter (1.213 terawattuur) in 2017 naar 116 miljard kubieke meter (1.136 terawattuur). Deze afname is vooral veroorzaakt door minder transport van hoogcalorisch gas naar het buitenland in de laatste twee maanden van 2018. De betrouwbaarheid was daarbij, met slechts één kortdurende onderbreking, nagenoeg honderd procent.

De inzet van de stikstofinstallaties is sterk toegenomen. Door het mengen met stikstof kan aardgas afkomstig uit andere bronnen geschikt worden gemaakt voor huishoudens en bedrijven om de rol van Groningengas over te nemen. Het afgelopen jaar is ruim twaalf procent meer hoogcalorisch gas omgezet naar Groningenkwaliteit: in totaal 28,9 miljard kubieke meter, tegenover 25,8 miljard kuub in 2017. De hoeveelheid gas die dankzij de gasrotonde uit het buitenland kan worden gehaald, leverde daaraan een belangrijke bijdrage.

De aanvoer van hoogcalorische gas uit het buitenland is met negentien procent gestegen naar 39,3 miljard kuub. En de LNG-aanvoer is bijna verdrievoudigd naar 2,5 miljard kuub. Gasunie werkt samen met partners om de gasrotonde in Duitsland uit te breiden met een LNG-terminal. Een nieuwe terminal kan een strategische bijdrage leveren aan de diversificatie van de Duitse energievoorziening en daarmee ook voor Nederland en andere West Europese landen.

Stijging omzet en nettowinst

Over 2018 heeft Gasunie solide resultaten geboekt. De omzet is licht gestegen van 1.241 miljoen euro naar 1.247 miljoen euro, de gerapporteerde nettowinst is toegenomen met 68 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar tot 325 miljoen euro.

Deze toename van het resultaat is grotendeels het gevolg van een wijziging ten aanzien van het belastingtarief voor vennootschapsbelasting in 2020 en 2021 (75 miljoen euro). Exclusief de bijzondere waardeverminderingen in 2017, de vrijwillige vertrekregeling en afkoop van een aantal arbeidsvoorwaarden in 2018 en de aanpassing van het belastingtarief neemt het resultaat na belasting af met 57 miljoen euro. Dit lagere resultaat is grotendeels het gevolg van de hogere energiekosten (met name stikstof) voor het gastransport (22 miljoen euro) en de voorziening voor dubieuze debiteuren (16 miljoen euro).

Delen:
Tags
Author