Planbureau: ‘Klimaatdoelen worden niet gehaald’

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de notitie ‘Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020’.

Het PBl heeft berekend dat de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 naar verwachting uitkomt op 21 procent ten opzichte van 1990. Het doel van 25 procent reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, wordt daarmee niet gehaald. De absolute uitstoot komt in 2020 uit op 175 megaton CO2-equivalenten. Dit is 9 megaton CO2-equivalenten boven het emissieplafond van 166 megaton in 2020 dat uit het vonnis in de Urgenda-zaak volgt.

Het aandeel hernieuwbare energie in 2020 komt naar verwachting uit op 12,2 procent. Daarmee is het EU-doel van 14 procent niet binnen bereik. Het grootste deel van de groei tot en met 2020 wordt veroorzaakt door een groei in de bijmenging van biobrandstoffen, het meestoken van biomassa in kolencentrales, zon-PV, en windenergie op land en zee.

Ook het doel voor de energiebesparing uit het Energieakkoord wordt waarschijnlijk niet gehaald. Die komt in 2020 uit op 81 petajoule, terwijl het doel 100 petajoule is.

Delen:
Author