Vopak en de Haven van Amsterdam hebben gezamenlijk geïnvesteerd in uitbreiding van de infrastructuur voor de behandeling van schepen bij Vopak Terminal Amsterdam Westpoort. Eén steiger is uitgebreid met een ligplaats voor zeeschepen en er is een nieuwe kademuur met twee ligplaatsen voor binnenvaartschepen gebouwd. Hiermee komt het totaal aantal ligplaatsen op vier voor zeeschepen en tien voor binnenschepen. Het project was een grote uitdaging, omdat de uitvoering plaatsvond terwijl de terminal volledig operationeel was.