Subsidie voor chemicaliën uit supermarktafval

maandag 4 januari 2016 NWO

In de tweede subsidieronde van het programma Groen stelt NWO (de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) 4,3 miljoen euro beschikbaar voor negen projecten in de agrarische sector. Een van die projecten richt zich op anaerobe bioreactoren. Recent is ontdekt dat met deze reactoren methanol en verzuurd supermarktafval ingezet kunnen worden voor de productie van zogenoemde ‘vertakte’ chemicaliën.

Er is momenteel veel onderzoek naar herwinning van grondstoffen uit reststromen. Anaerobe bioreactoren kunnen daarbij zeer van pas komen. Vooral als ze met onbekende gemengde populaties van micro-organismen werken, bieden ze goede kansen voor nieuwe productieprocessen van chemische grondstoffen. En helemaal na de recente ontdekking dat met methanol en verzuurd supermarktafval ‘vertakte’ chemicaliën zijn te produceren. Deze chemicaliën hebben de gewenste kwalitatieve eigenschappen voor uiteenlopende toepassingen.

Bioraffinage

Binnen het project dat nu wordt gesubsidieerd wil de landbouwuniversiteit Wageningen (WUR) meer  inzicht krijgen in productie van vertakte middellange vetzuurketens. Onder andere de Nederlandse bioraffinage-industrie produceert de gebruikte materialen al die nodig zijn voor de input. Dit brengt een efficiënte implementatie dichterbij. 

Petrochem is een uitgave van Industrielinqs Pers & Platform.
© 2016 www.petrochem.nl - alle rechten voorbehouden.