nieuws

Gaswinning Groningen verder omlaag

Publicatie

18 Apr 2017

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

gaswinning, Groningen

Minister Kamp van Economische Zaken heeft aangekondigd de gaswinning in Groningen verder te verlagen. Hij zet de voorbereidingen in gang om per eerstvolgende gasjaar, dat start op 1 oktober 2017, het productieplafond met tien procent te verlagen.

Hiertoe is besloten na ontvangst van advies van de onafhankelijke toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de ontwikkeling van de seismiciteit in het Groningse gasveld. De seismiciteit in het Groningenveld wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Rond Loppersum is de seismiciteit recent – vanuit de verbeterde situatie – toegenomen. Als de seismiciteit rond Loppersum in de toekomst nog verder toeneemt, dan adviseert SodM om de gaswinning stapsgewijs terug te brengen, te beginnen met een reductiestap van tien procent.
De maatregel moet leiden tot een beperking van veiligheidsrisico’s en schade voor de inwoners van Groningen. Daarom worden per direct voorbereidingen getroffen die ertoe leiden dat in het eerstvolgende gasjaar, het productieplafond tien procent lager komt te liggen. De verwachting is dat hiermee de seismiciteit zal afnemen en de veiligheid zal toenemen.

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Petrochem 5, 2018

25 mei 2018