Chloorproductie Delfzijl volgens AkzoNobel bestand tegen aardschokken

maandag 25 januari 2016 Wim Raaijen

Uit antwoorden van minister Kamp op kamervragen blijkt dat AkzoNobel uitvoerig heeft onderzocht hoe de chloorproductie en het -transport zich in Delfzijl houden bij aardschokken. AkzoNobel meldt dat recent onderzoek naar de installaties de eerder gerapporteerde robuustheid bevestigen. Momenteel worden alle chemische bedrijven in Delfzijl en omgeving onderzocht op aardbevingsbestendigheid.

Minister Kamp stelt in antwoord op kamervragen van drie kamerleden van de PvdA dat het ‘inderdaad gewenst om zo snel mogelijk een accuraat beeld te krijgen van de mate waarin de chemiebedrijven bestand zijn tegen de maximale aardbevingen die in het gebied kunnen optreden.’ Al eerder stelde de minister dat grootste potentiële risico’s op het Chemie Park Delfzijl liggen bij de chloorleidingen en chlooropslag van AkzoNobel.

 

Geen hoger risico

Kamp heeft van AkzoNobel bevestigd gekregen dat er op basis van verwachtingen voor het Chemiepark Delfzijl geen sprake is van een hoger risico voor externe veiligheid. Al eerder sprak AkzoNobel zich optimistisch uit, maar toen was het chemieconcern nog volop in onderzoek. Inmiddels is dat onderzoek afgerond. Wel moeten de gevolgde methodiek en de resultaten moeten nog worden onderzocht door onafhankelijke deskundigen. Bovendien komen ze ter sprake aan de zogenoemde Industrietafel, onder leiding van de Nationaal Coördinator Groningen. Te meer omdat aardbevingsbestendigheid nog niet in de BRZO-wetgeving is opgenomen.

 

Relevante maatregelen

Volgens de minister van Economische Zaken werken deskundigen van NAM, TNO en KNMI, met behulp van internationale deskundigen, aan het verkrijgen van meer duidelijkheid over de aard en omvang van het aardbevingsrisico in Groningen. Deze kennis is nodig om relevante maatregelen te kunnen nemen. Deltares en TNO hebben in opdracht van de minister een methode ontwikkeld waarmee het risico van industriële installaties bepaald kan worden.

Petrochem is een uitgave van Industrielinqs Pers & Platform.
© 2016 www.petrochem.nl - alle rechten voorbehouden.