blog

Column: Leve de vergrijzing

Publicatie

15 Mei 2017

Auteur

Wim Raaijen

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

Deltavisie, vergrijzing

Het zou weleens snel kunnen gaan. De verdere digitalisering van de industrie vraagt om andere kwaliteiten dan we nu gewend zijn. Zelfsturende systemen, realtime-monitoring, predictive maintenance, big data, internet of things; allemaal ontwikkelingen die de vierde industriële revolutie ontketenen. Ook in de chemie en de procesindustrie als geheel zal Industry 4.0 zich voltrekken.

Het is allang begonnen, laat Rob Luyten van AkzoNobel in het hoofdinterview van Petrochem 5 zien. Als de plannen voor verschillende industriële clusters waarheid worden, zoals de Roadmap Next Economy die voor de Rotterdamse haven een totale facelift voor ogen heeft, dan hebben we nog maar weinig gezien.

Beroepen van de toekomst

‘Leve de vergrijzing’, heb ik onlangs uit de mond van een sitemanager gehoord. Hij is blij met jonge mensen die nu al het liefst met hun iPads en smartphones de fabrieken inlopen. Wordt de vierde industriële revolutie ook een breuk met het decennia-oude mantra dat er een tekort aan technisch personeel dreigt? Het is volgens een enkele vooruitziende expert wel zaak dat bestaande kennis wordt vastgehouden, maar dan wel het liefst in geautomatiseerde systemen.

Die omzetting, dat is vaak nog wel een uitdaging. Het wordt echter steeds minder een probleem dat mensen met pensioen gaan en dat daarmee kennis verdampt. Nee, de grootste uitdaging is om mensen zo op te leiden dat ze klaar staan om in een veranderende omgeving aan de slag kunnen. Een omgeving die veel meer vraagt om oplossers van complexe problemen, dan mensen die installaties aansturen.

Als kandidaat voor een post in ons schaduwkabinet van de industrie stelt Marco Waas van AkzoNobel dat het onderwijs nu al moet anticiperen op wat er over tien jaar nodig is. Waas: ‘De ontwikkelingen gaan momenteel echt heel snel. Daarom is de koppeling van bedrijfsleven en onderwijs ook zo belangrijk. Over tien jaar hebben we in de industrie, maar ook breed in de maatschappij, andere mensen nodig met nieuwe capaciteiten en expertises. Daar moet je opleidingen op mbo’s, hbo’s en universiteiten nu al op afstemmen. Welke skills zijn straks nodig? En wat moeten de operators, mensen in de zorg en beroepen van de toekomst kunnen?’

Verjonging

Onderwijs is sowieso een punt dat bij verschillende potentiële schaduwministers hoog op de agenda staat. Zo maakt Ronald Hoenen van DSM, Plant Manager of the Year 2015, zich zorgen over de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs. Twee edities geleden: ‘Ik krijg stagiairs en afstudeerders van het hbo en de universiteit die niet het niveau hebben dat ik zou willen. Om te zorgen dat wij ook echt gekwalificeerd personeel aan kunnen nemen, moet daar een afstemming over komen. Het bedrijfsleven en opleidingen hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Uiteindelijk helpt dit ook om meer afgestudeerden aan het werk te krijgen.’

Ook Herbert Fisch, hoogste man van BASF Nederland, maakt zich druk over het onderwijs. Volgens hem kun je niet vroeg genoeg beginnen en moet er meer aandacht komen voor techniek en wetenschap in het basisonderwijs. Het liefst met een apart vak. Zelf heeft hij lang geleden in Duitsland op school gezeten. Hoewel nog te weinig naar zijn zin, lijkt er daar meer aandacht voor techniek in het onderwijs te zijn dan in Nederland. Misschien heeft dat te maken met het feit dat veel onderwijzers zelf vaak meer aanleg hebben voor andere vakken. Mensen met technische aanleg kiezen immers niet snel voor een carrière in het onderwijs. Hoe kan de interesse voor techniek dan worden aangewakkerd? Ik moet me dus sterk vergissen als onderwijs op 8 juni tijdens Deltavisie geen belangrijk discussieonderwerp gaat zijn.

De uitdaging ligt niet bij de vergrijzing, maar vooral bij de verjonging. Wellicht dat de nieuwe technologische ontwikkelingen zowel probleem als oplossing vormen. Straks biedt de industrie veel meer aanknopingspunten voor de belevingswereld van de huidige jongeren. Dus leve de verjonging!

Reageren? Via de mail: wim@industrielinqs.nl
of via Twitter : @wimraaijen

Bron: Petrochem 5-2017

Petrochem 5, 2018

25 mei 2018